Patrik Johanssons minnesfond

Patriks Johanssons minnesfond tilldelades i år till mig.

Fonden har till syfte att belöna en ungdomsspelare, pojke eller flicka 13-17 år i Skrea idrottsförening som under året visat gott uppförande på och utanför planen. Spelaren skall vara en god kamrat, vara ett föredöme för andra spelare och en god representant för föreningen. Minnesfonden startades till minne av Patrik som gick bort 1996 endast 19 år gammal. Patrik spelade i skrea IF under sina fotbollsår. Patriks familj o Skrea IF vill hedra honom på detta vis.

Tack så jätte mycket!?